Palveluhinnasto

Palveluhinnasto – yleisimmät palvelut
Kirjanpitopalvelu
Kausikirjanpito e / vienti
Perusmaksu e / kk Normaali Ohjelmistoyhteiskäyttö Tilinpäätös *¹ Veroilmoitus
Elinkeinonharjoittaja (tmi) 49,00 1,90 *² 0,69 *³ alk. 145,00 75,00
Elinkeinoyhtymä (ay/ky) 55,00 1,90 *² 0,69 *³ alk. 195,00 150,00
Osakeyhtiöt 79,00 1,90 *² 0,69 *³ alk. 290,00 alk. 250,00
Kirjanpidon kustannus koostuu perusmaksusta ja siihen lisätystä kausikirjanpidon vientiveloituksesta. Hinta sisältää tavanomaiset kausi-ilmoitukset ja perusraportoinnin. Ohjelmistoyhteiskäytössä mahdolliset tilitoimiston suorittamat reskontranhallinnat ja muut toimet veloitetaan erikseen tuntiveloituksena sovituin aikavälein.
*¹ Tavanomainen mikroyrityksen tilinpäätös. Mahdolliset asiakkaan puolesta tehtävät muut tilinpäätösvalmistelut (esim. pöytäkirjat yms.) tai esim. vastuuselvittelyt veloitetaan erikseen.  Mahdollinen tilintarkastus veloitetaan erikseen.
Hinta sisältää paperimateriaalin tai PDF/kuva-materiaalin käsittelyn paperitonta arkistointia varten.*³ Vaihtoehtoisesti 2,90 / tosite asiakkaan kirjanpidon erittelyvaatimuksista riippuen.
Ohjelmistoyhteiskäytössä ohjelmistotoimittaja veloittaa lisäksi perustamiskulut ja käyttökulut hinnastonsa mukaisesti.
Ohjelmistoyhteiskäytössä asiakas voi käyttää haluamiansa lisäpalveluja (laskutus, ostolaskujen sähköinen vastaanotto ym.).
Myös ohjelmistoyhteiskäytössä tilitoimiston erikseen tallentamat  tapahtumat veloitetaan normaalihinnalla.
Vientejä muodostuu vähintään 2 kpl / tapahtuma (tosite) (myynti, osto, pankkitilitapahtuma yms.) riippuen tapahtuman tietosisällöstä.
 Asiakkaan puolesta tehtävät materiaalitoimet (esim. myyntikoosteet ulkoisista lähteistä ym. veloitetaan erikseen)
Muut palvelut Perusmaksu e / kk + e / kpl
Palkanlaskenta 35,00 19,90 Min. 420,00 / vuosi (ilman perusmaksua 24,90 / kpl)
Matka- ja kululaskut 19,90 9,90 Ei erillistä kk-maksua, jos palkanlaskentapalvelu (ilman perusmaksua 14,90 / kpl)
Laskutuspalvelu 29,90 3,90 Min. 358,80 / vuosi, sisältää asiakasrekisterit (ilman perusmaksua 6,90 /9,90 / kpl)
– aineistot valmiina asiakkaalta. Mahdolliset palkkojen tuntilaskennat, TES-tulkinnat tai esim. laskutuksen selvittelytyöt ym. veloitetaan erikseen tuntityönä.
 Tulorekisteri-ilmoitukset 9,90 / kpl
Tuntiveloitus 1 49,00 Tuntityönä veloitettavat tavanomaiset taloushallinnon työt, minimiveloitus 15 min
Tuntiveloitus 2 79,00 Tuntityönä veloitettavat kirjanpidon työt, muut konsultoinnit, erikoistyöt, koulutus ym., minimiveloitus 30 min
Tuntiveloitus 3 49,00 Matka-aika, kilometrikorvaukset, päivärahat ja muut kustannukset lisätään
Yrityksen perustaminen (viranomaismaksut ja mahdolliset matkakustannukset veloitetaan erikseen)
Elinkeinonharjoittaja (tmi) 250,00
Elinkeinoyhtymä (ay/ky) 290,00
Osakeyhtiöt 350,00
Kaikki hinnat EUR sitoumuksetta, hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva ALV.