Palveluhinnasto

Palveluhinnasto – yleisimmät palvelut
Kirjanpitopalvelu
Kausikirjanpito e / vienti
Perusmaksu e / kk Normaali Proc-yhteiskäyttö Tilinpäätös *1 Veroilmoitus
Elinkeinonharjoittaja (tmi) 30,00 0,95 *2 0,45 alk. 145,00 75,00
Elinkeinoyhtymä (ay/ky) 40,00 0,95 *2 0,45 alk. 250,00 150,00
Osakeyhtiöt 60,00 0,95 *2 0,45 alk. 290,00 250,00
Kirjanpidon kustannus koostuu perusmaksusta ja siihen lisätystä kausikirjanpidon vientiveloituksesta. Hinta sisältää tavanomaiset kausi-ilmoitukset ja perusraportoinnin. Procountor-yhteiskäytössä mahdolliset tilitoimiston suorittamat reskontranhallinnat ja muut toimet veloitetaan erikseen tuntiveloituksena sovituin aikavälein.
*1 Tavanomainen mikroyrityksen tilinpäätös. Mahdolliset asiakkaan puolesta tehtävät muut tilinpäätösvalmistelut (esim. pöytäkirjat yms.) tai esim. vastuuselvittelyt veloitetaan erikseen.  Mahdollinen tilintarkastus veloitetaan erikseen.
*2 Hinta sisältää paperimateriaalin tai PDF/kuva-materiaalin käsittelyn paperitonta arkistointia varten.

 

Procountor-yhteiskäytössä ohjelmistotoimittaja veloittaa lisäksi perustamiskulut ja käyttökulut hinnastonsa mukaisesti.
Procountor-yhteiskäytössä asiakas voi käyttää haluamiansa lisäpalveluja (laskutus, ostolaskujen sähköinen vastaanotto ym.).
Myös yhteiskäytössä tilitoimiston erikseen tallentamat  tapahtumat veloitetaan normaalihinnalla.
Vientejä muodostuu vähintään 2 kpl / tapahtuma (tosite) (myynti, osto, pankkitilitapahtuma yms.) riippuen tapahtuman tietosisällöstä.
 Asiakkaan puolesta tehtävät materiaalitoimet (esim. myyntikoosteet ulkoisista lähteistä ym. veloitetaan erikseen)
Muut palvelut Perusmaksu e / kk e / kpl
Palkanlaskenta 29,90 14,90 Min. 358,80 / vuosi (ilman perusmaksua 19,90 / kpl)
Matka- ja kululaskut 19,90 5,90 Ei erillistä kk-maksua, jos palkanlaskentapalvelu (ilman perusmaksua 9,90 / kpl)
Laskutuspalvelu 29,90 3,90 Min. 358,80 / vuosi, sisältää asiakasrekisterit (ilman perusmaksua 6,90 /9,90 / kpl)
– aineistot valmiina asiakkaalta. Mahdolliset palkkojen tuntilaskennat, TES-tulkinnat tai esim. laskutuksen selvittelytyöt ym. veloitetaan erikseen tuntityönä.
Tuntiveloitus 1 45,00 Tuntityönä veloitettavat tavanomaiset taloushallinnon työt, minimiveloitus 15 min
Tuntiveloitus 2 75,00 Tuntityönä veloitettavat muut konsultoinnit, erikoistyöt, koulutus ym., minimiveloitus 30 min
Tuntiveloitus 3 45,00 Matka-aika, kilometrikorvaukset, päivärahat ja muut kustannukset lisätään
Yrityksen perustaminen (viranomaismaksut ja mahdolliset matkakustannukset veloitetaan erikseen)
Elinkeinonharjoittaja (tmi) 120,00
Elinkeinoyhtymä (ay/ky) 190,00
Osakeyhtiöt 250,00
Kaikki hinnat EUR sitoumuksetta, hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva ALV.